Koreografija: Gaj Vajcman i Roni Haver
Asistent koreografa: Kamilo Čapela
Kostimograf: Slavna Martinović
Igraju: Ana Ignjatović Zagorac, Nataša Gvozdenović Luka Mihovilović, Nikola Tomašević, Vladimir Čubrilo, Luka Lukić
Alternacije: Miona Petrović i Boris Vidaković
Plesni pedagog: Isidora Stanišić

Fotografija: Nenad Šugić

Premijera: 04.03.2016.

 

Često govorimo o žrtvama rata, ali ređe o šteti koju rat čini mladim vojnicima i njihovim dušama. Vojnicima koje njihove Vlade šalju u rat. Ratovati i nanositi bol drugima, kao i podnositi bol, to vas ne može ostaviti indiferentnim i teško možete proći bez posledica.

Nadam se da će ova komad kod publike još više povećati ozlojađenost prema besmislenim ratnim sukobima.

Gaj Vajcman

Predstava „Priča o vojniku“ bazirana je na istoimenom delu Igora Stravinskog, (L’Histoire du Soldat), iz 1918. godine. Ona predstavlja jedan od prvih primera interdiciplinarnog ili totalnog teatra, budući da je zamišljena tako da objedinjuje igru, glumu i muziku. Tema komada je povratak vojnika iz rata, njegova osećanja, i misli sa kojima se suočava. Gaj Vajcman je prepoznao potencijal ovog dela u njegovom novom čitanju, na prvom mestu zato što su koncept, ali i priča kojom se komad bavi univerzalni i svevremeni. Jer nažalost, teško je naći trenutak u ljudskoj istoriji kada ova tema nije bila aktuelna. Uvek se na planeti Zemlji vodi neki rat, za nečije interese.

Klub Gaj & Roni je angažovao poznatu holandsku dramsku spisateljicu Džudit Herzberg da napiše libreto koji će komuncirati sa ovim vremenom i koji će pokrenuti važne teme bliske savremenom pozorišnom gledaocu. Na prvom mestu to su pitanja – Kako se pošten čovek suočava sa činjenicom da je bio prinuđen da ubija ljude sa druge strane vatrene linije? Kako ga posle toga prihvata njegova okolina u koju se vraća, da li uspeva da nastavi normalan život? Herzbergova je intervjuisala nekoliko vojnika u Holandiji koji su joj govorili o svojim iskustvima iz rata. Veliki deo libreta čine ovi autentični iskazi.

Vajcman i Haver su se odlučili za originlanu muziku Igora Stravinskog, dok je njihov koreografski jezik, kao i uvek, kompleksan, intenzivan i veoma zahtevan. On traži od igrača veliku tehničku veštinu, virtuoznost i scensku zrelost, što rezultira uzbudljivim, poetičnim i ekstatičnim scenskim prizorima.

Jelena Kajgo

Club Gaj & Roni

„Klub Gaj i Roni“ je poznata holandska plesna kompanija koja prevazilazi plesni, i prelazi u sferu totalnog teatra, zbog svog zavodljivog spoja plesa, muzike i drame. Koreografi Gaj Vajcman i Roni Haver kreiraju poetična, uzbudljiva dela, koja često sadrže kritičku oštricu i ukazuju na neke društvene probleme. Oni prevazilaze teatarske konvencije i žanrovska ograničenja, i nude publici priliku da sagleda široko polje savremenog plesnog teatra, kroz inovativne i maštovite scenske forme.

Beogradska pulika mogla je da vidi radove Gaja Vajcmana i Roni Haver na 43 Bitef festivalu, (Jezik zidova), predstava je dobila nagradu publike, kao i na Beogradskom festivalu igre (Poetični porazi). Za Bitef dens kompaniju Gaj Vajcman i Roni Haver postavili su predstave Mirisi cimeta (2010.) i Alfa bojsi (2011).

35421

 

Izvod iz kritike Kao tango života i smrti Ivanke Lukateli u listu Politika:

„Predstava Priča o vojniku Gaja Vajcmana i Roni Haver, po libretu DŽudit Herzberg, nesumnjivo je dobar repertoarski potez… Inspisana jezikom totalnog teatra, bazirana je na istinitim kazivanjima vojnika – učesnika ratova, koji su im pregazili duše. Totalni teatar bi se ovde mogao nazvati i umetnošću dodira, jer se u ovoj predstavi dodiruju: muzika (Stravinski i antiratni Bob Dilan), pokret, tekst, gluma, kostim, scenografija i, konačno, sama publika preplavljena plimom sopstvenih emocija koje pokreće jedno ovakvo delo.

Pet izvanrednih igrača plus jedan glumac,…snagom svoje unutrašnje energije pokreta i reči vode nas kroz tragiku jedne ovakve storije; katkad gotovo nečujno i nenametljivo, ali uvek upečatljivo. Baš takve su i same scene koje se smenjuju stvarajući sve one pomenute dodire, i to sasvim lako, bez ikakvog lutanja – nečujno i neminovno”.