Žrtve iluzija

Po motivima novele Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana Borislava Pekića

Autor/Author: Katarina Stojkov Slijepčević

Muzika/Music: Aleksandra Djokić

Scena i kostimi/ Set designe, Costume: Katarina Stojkov Slijepčević

Video rad/Video: Branko Slijepčević

Premijera/Premiere:  30. 11. 2014.

Sam mit o Ikarusu je paradigma. Mit može da posluži kao instruktivni metod za unapredjivanje znanja o sebi i sopstvenom unutrašnjem rastu.

Svoj umetnički dar Ikar je hteo da upotrebi da bi fascinirao druge i da kao Ikarus ima nadmoć da postane Bog. Hteo je da prevazidje sve, pa i sebe samog. Ova priča je metafora puna simbola; poklonjenje umetnosti sazdane od estetike, emocija i likovnosti, koja ne izostavlja racio, jer kako bi se inače stvorila takva sinergija. Kod autora postoji određena koncepcija koja se u toku stvaranja, u direktnom kontaktu sa igračima, koji nisu samo objekti za realizaciju dela, već kreativni umetnici, menja prema trenutnoj inspiraciji koju stvara taj kontakt. Pekićeva sjajna novela je poslužila kao podsticajna ideja da bi se stvorilo jedno novo igračko delo, jer pisac ima reč, a koreograf  pokret.

Katarina Stojkov Slijepčević

„Žrtve  iluzija“, predstava  kojom je Katarina Stojkov Slijepčević, u saradnji sa Bitef dens kompanijom, obeležila četiri decenije svoga  pedagoškog i koreografskog rada, je ozbiljan i zreo igrački čin, po motivima  novele  „Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana“ Borislava Pekića.

Sjajna muzička partitura Aleksandre Đokić nadahnuje izvodjače Anu Ignjatović Zagorac i Rikarda Kampos Freiru, da autorkinu studioznu postavku savremene umetničke igre donesu kao kontinuirani  vajarski odraz snažnog htenja da se iluzija moći uzdigne do visina, koje će je i uništiti. Mladi par Nataša Gvozdenović i Vladimir Čubrilo ovu dramu, kao kontrapunkt, diskretno prožimaju osvešćenjem, uz veoma uspešan video rad Branka Slijepčevića, a zaokružuju lepotom igru protagonista.

Ova predstava Katarine Stojkov Slijepčević i pored surove istinitosti igrački obrađene teme, donosi svež dah, i u koreografskom i u izvođačkom pogledu zaslužuje visoke ocene.

Milica Zajcev, časopis Orhestra